Hľadaný výraz: 2Krn 23,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Leviti a všetci Júdovci urobili všetko tak, ako im nariadil kňaz Jojada. Každý vzal svojich mužov, ktorí v sobotu prichádzali, aj s tými, čo v sobotu odchádzali, lebo kňaz Jojada neprepustil oddiely,

1

mail   print   facebook   twitter