Hľadaný výraz: 2Krn 23,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 tretina v kráľovskom dome, tretina v Bráne základu a všetok ľud v nádvoriach Pánovho domu.

1

mail   print   facebook   twitter