Hľadaný výraz: 2Krn 23,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Budete robiť toto: Tretina z vás kňazov a levitov, ktorí prichádzate v sobotu, bude strážiť pri prahoch,

1

mail   print   facebook   twitter