Hľadaný výraz: 2Krn 23,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Potom pojal veliteľov stotín, mocnárov a vodcov ľudu a všetok vidiecky ľud a odprevadil kráľa z Pánovho domu. Išli cez Hornú bránu do kráľovského domu a posadili kráľa na kráľovský trón.

1

mail   print   facebook   twitter