Hľadaný výraz: 2Krn 22,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 A keď Jehu trestal Achabov dom, stretol júdske kniežatá a synov Ochoziášových bratov, ktorí boli v Ochoziášových službách, a pobil ich.

1

mail   print   facebook   twitter