Hľadaný výraz: 2Krn 22,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 To bolo od Boha na pošliapanie Ochoziáša za to, že išiel k Joramovi. Lebo keď ta došiel, išiel s Joramom k Namsiho synovi Jehuovi, ktorého Pán pomazal, aby vyhubil Achabov dom.

1

mail   print   facebook   twitter