Hľadaný výraz: 2Krn 22,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 On sa vrátil, aby sa v Jezraeli vyliečil z rán, ktoré mu zasadili pri Ramote v Galaáde, keď bojoval proti Hazaelovi, kráľovi Aramu. A júdsky kráľ, Joramov syn Ochoziáš išiel dolu do Jezraela navštíviť Achabovho syna Jorama, lebo bol chorý.

1

mail   print   facebook   twitter