Hľadaný výraz: 2Krn 22,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Ochoziáš mal štyridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a jeden rok kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atalia, Amriho dcéra.

1

mail   print   facebook   twitter