Hľadaný výraz: 2Krn 21,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Joram so svojimi kniežatami prešiel ta a všetky vozy s ním. V noci vstal a zaútočil na Edomcov, ktorí obkolesovali jeho i veliteľov vozov…

1

mail   print   facebook   twitter