Hľadaný výraz: 2Krn 21,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 A Pán vzbudil proti Joramovi ducha Filištíncov a Arabov, ktorí susedili s Etiópcami.

1

mail   print   facebook   twitter