Hľadaný výraz: 2Krn 21,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Tak sa Edom vymanil spod nadvlády Júdska až podnes. Vtedy, v tom istom čase, odpadla aj Lobna, lebo opustil Pána, Boha svojich otcov.

1

mail   print   facebook   twitter