Hľadaný výraz: 2Krn 21,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom sa Jozafat uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joram.

1

mail   print   facebook   twitter