Hľadaný výraz: 2Krn 20,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 a hovoril: „Pane, Bože našich otcov, nie ty si Boh na nebi a panovník nad všetkými kráľovstvami národov?! V tvojej ruke je sila a moc a nik sa nemôže k tebe postaviť.

1

mail   print   facebook   twitter