Hľadaný výraz: 2Krn 20,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Jozafat stál v zhromaždení Júdovcov a Jeruzalemčanov v Pánovom dome pred novým nádvorím

1

mail   print   facebook   twitter