Hľadaný výraz: 2Krn 20,37, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
37 Ale Eliezer, syn Dodaua z Maresy, prorokoval proti Jozafatovi: „Pretože si sa spojil s Ochoziášom, Pán zničí tvoje dielo.“ A lode stroskotali a nemohli ísť do Taršiša.

1

mail   print   facebook   twitter