Hľadaný výraz: 2Krn 20,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Naviedol ho totiž, aby postavili lode, ktoré by išli do Taršiša. Lode postavili v Asiongaberi.

1

mail   print   facebook   twitter