Hľadaný výraz: 2Krn 20,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Ostatok Jozafatových dejín, prvších i neskorších, je napísaný v Príbehoch Jehuho, Hananiho syna, ktoré sú pojaté do Knihy izraelských kráľov.

1

mail   print   facebook   twitter