Hľadaný výraz: 2Krn 20,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Na štvrtý deň sa zhromaždili v Údolí chvály; - pretože tam chválili Pána, volajú to miesto podnes Údolím chvály.

1

mail   print   facebook   twitter