Hľadaný výraz: 2Krn 20,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 A v čase, keď začali plesať a oslavovať, obrátil Pán proti Amončanom, Moabčanom a horalom zo Seiru postriežky, ktoré išli proti Júdovi, a porazili ich.

1

mail   print   facebook   twitter