Hľadaný výraz: 2Krn 20,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Poradil sa s ľudom a rozhodol, aby Pánovi speváci a oslavovatelia kráčali v posvätnej ozdobe pred ozbrojencami a aby hovorili: „Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“

1

mail   print   facebook   twitter