Hľadaný výraz: 2Krn 20,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Prišli (ľudia) a oznámili Jozafatovi: „Veľký zástup prišiel proti tebe spoza mora, z Aramejska. Hľa, už sú v Asasontamare!“ To je Engadi.

1

mail   print   facebook   twitter