Hľadaný výraz: 2Krn 20,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Zajtra tiahnite dolu proti nim! Oni budú vystupovať po svahu Sis. Stretnete ich na kraji údolia, pred rovinou Jeruel.

1

mail   print   facebook   twitter