Hľadaný výraz: 2Krn 20,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom prišli Moabčania, Amončania a s nimi niektorí z Meunejcov do boja proti Jozafatovi.

1

mail   print   facebook   twitter