Hľadaný výraz: 2Krn 2,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Teraz ti teda posielam múdreho, vtipného a rozumného muža, (svojho otca) Hirama.

1

mail   print   facebook   twitter