Hľadaný výraz: 2Krn 19,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Vyšiel mu v ústrety videc Jehu, Hananiho syn, a povedal kráľovi Jozafatovi: „Rúhačom treba pomáhať? Miluješ tých, ktorí nenávidia Pána? Preto si si zaslúžil Pánov hnev.

1

mail   print   facebook   twitter