Hľadaný výraz: 2Krn 19,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Veľkňaz Amariáš je vaším predstaveným vo všetkých Pánových veciach a Izmaelov syn Zabadiáš, knieža v Júdovom dome, vo všetkých veciach kráľa. Ako pisári sú vám k službám leviti. Konajte mužne a Pán nech je s dobrom!“

1

mail   print   facebook   twitter