Hľadaný výraz: 2Krn 18,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Jozafat mal teda množstvo bohatstva a slávy. I dal sa do príbuzenstva s Achabom.

1

mail   print   facebook   twitter