Hľadaný výraz: 2Krn 17,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Vyučovali v Júdsku; mali so sebou knihu Pánovho Zákona. Obišli všetky júdske mestá a vyučovali ľud.

1

mail   print   facebook   twitter