Hľadaný výraz: 2Krn 17,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Pán bol s Jozafatom, lebo kráčal po prvých cestách svojho otca Dávida a nevyhľadával bálov,

1

mail   print   facebook   twitter