Hľadaný výraz: 2Krn 16,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Neboli Etiópčania a Líbyjci početným vojskom s veľkým množstvom vozov a jazdcov? Ale že si sa spoliehal na Pána, vydal ti ich do rúk.

1

mail   print   facebook   twitter