Hľadaný výraz: 2Krn 16,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 V tom čase prišiel k júdskemu kráľovi Asovi videc Hanani a povedal mu: „Pretože si sa spoliehal na aramejského kráľa a nespoliehal si sa na Pána, svojho Boha, uniklo ti z ruky vojsko aramejského kráľa.

1

mail   print   facebook   twitter