Hľadaný výraz: 2Krn 16,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Asove dejiny, prvšie i neskoršie, sú napísané v Knihe kráľov Júdu a Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter