Hľadaný výraz: 2Krn 14,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Vytiahol proti nim Etiópčan Zara s miliónovou armádou a tristo vozmi a došiel až k Marese.

1

mail   print   facebook   twitter