Hľadaný výraz: 2Krn 14,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Odstránil zo všetkých júdskych miest výšiny a chamány. Kým bol on, kráľovstvo malo pokoj.

1

mail   print   facebook   twitter