Hľadaný výraz: 2Krn 14,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Odstránil cudzie oltáre a výšiny, polámal pomníky a povytínal ašery.

1

mail   print   facebook   twitter