Hľadaný výraz: 2Krn 13,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Vyhnali ste Pánových kňazov, Áronových synov a levitov, a narobili ste si kňazov ako národy krajín. Každý, kto príde s býčkom, teliatkom a siedmimi baranmi, aby si naplnil ruky, stáva sa kňazom nebohov.

1

mail   print   facebook   twitter