Hľadaný výraz: 2Krn 13,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Abiáš sa postavil na vrchu Semeron, ktorý bol v Efraimskom pohorí, a hovoril: „Čujte ma, Jeroboam a celý Izrael:

1

mail   print   facebook   twitter