Hľadaný výraz: 2Krn 13,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Ostatok Abiášových dejín, jeho cesty a jeho slová sú napísané v Dejinách proroka Ada.

1

mail   print   facebook   twitter