Hľadaný výraz: 2Krn 13,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Michaja, dcéra Uriela z Gabay. Medzi Abiášom a Jeroboamom bola vojna.

1

mail   print   facebook   twitter