Hľadaný výraz: 2Krn 13,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Abiáš prenasledoval Jeroboama a odňal mu mestá: Betel a jeho osady, Jesanu a jej osady a Efron a jeho osady.

1

mail   print   facebook   twitter