Hľadaný výraz: 2Krn 13,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V osemnástom roku kráľa Jeroboama sa Abiáš stal kráľom nad Júdom.

1

mail   print   facebook   twitter