Hľadaný výraz: 2Krn 12,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 s tisícdvesto vozmi a šesťdesiattisíc jazdcami. Vojsko - Líbyjci, Sukijiti a Etiópci -, ktoré s ním prišlo z Egypta, nemalo počtu.

1

mail   print   facebook   twitter