Hľadaný výraz: 2Krn 11,6-10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Vybudoval Betlehem, Etam, Tekuu, 7 Betsur, Socho, Odolam, 8 Gét, Maresu, Zif, 9 Adoram, Lachis, Azeku, 10 Sarau, Ajalon a Hebron na opevnené mestá na území Júdu a Benjamína.

1

mail   print   facebook   twitter