Hľadaný výraz: 2Krn 11,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 preto Roboam ustanovil za hlavu Abiáša, syna Maáchy, za knieža nad všetkými jeho bratmi, lebo ho zamýšľal urobiť kráľom.

1

mail   print   facebook   twitter