Hľadaný výraz: 2Krn 10,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do dnešného dňa.

1

mail   print   facebook   twitter