Hľadaný výraz: 2Krn 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 a Šalamún išiel a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gabaone, lebo tam bol Boží stánok zhromaždenia, ktorý zhotovil Pánov služobník Mojžiš na pustatine.

1

mail   print   facebook   twitter