Hľadaný výraz: 2Krn 36,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Joachin mal osemnásť rokov, keď začal kraľovať, a tri mesiace a desať dní kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa Pánovi nepáči.

1

mail   print   facebook   twitter