Hľadaný výraz: 2Krn 36,9, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
9 Jójáchín mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tri mesiace i desať dní kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi.

1

mail   print   facebook   twitter