Hľadaný výraz: 2Krn 36,6, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
6 Proti nemu prišiel hore Nabuchodonozor, babylonský kráľ, a poviazal ho dvoma medenými reťazami, aby ho odviedol do Babylona.

1

mail   print   facebook   twitter