Hľadaný výraz: 2Krn 36,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Pritiahol proti nemu babylonský kráľ Nabuchodonozor, spútal ho do okov a odviedol do Babylonu.

1

mail   print   facebook   twitter